O firmie

 

Historia powstania zakładu sięga drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych. Działalność rozpoczęła się na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej z dnia 9 kwietnia 1997 roku, pod numerem 2132/97 i nazwą: "Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe HORBUD S.C. Horyń Jerzy - Buda Józef" w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 16a.

 

Od 5 marca 2001 r. firma nasza została przekształcona na podstawie Wpisu do Ewidencji Dział Gospodarczy nr.2896/01 - była to kontynuacja działalności z 1997 r. i powstało:"Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe HORBUD - Jerzy Horyń" (firma prywatna, jednoosobowa z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23, teren Huty Łaziska).

 

Pierwsze lata działalności były dla nas trudne ze względu na dobranie właściwej kadry pracowniczej oraz pozyskanie odpowiednich zleceń.

 

Obecnie specjalizujemy się w wykonawstwie konstrukcji stalowych. Dysponujemy halą i usprzętowieniem niezbędnym do wykonania elementów takich jak: kraty, schody, barierki, bramy, jak również do prefabrykacji wielkogabarytowych konstrukcji typu kominy stalowe, hale.

 

Zatrudniamy pracowników o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, posiadających dużą wiedzę w zakresie prac ślusarsko-spawalniczych.

 

W naszej firmie działa kilka pionów produkcyjnych:

 

- grupa robót budowlanych

- grupa robót konstrukcji stalowych i zabezpieczeń a-kor

- grupa robót obsługujących inwestorów indywidualnych

- kowalstwo artystyczne

 

W firmie funkcjonuje system kontroli pracowników wytwarzających konstrukcje stalowe oparty na zasadach:

 

- kontrola między operacyjna

- kontrola po wykonaniu elementów

- wystawianie świadectwa jakości

- po zakończeniu montażu opracowywany jest operat geodezyjny

 

Dla robót budowlanych system ten również funkcjonuje lecz kontrole między operacyjne są robione na wykonywanym obiekcie. Wszystkie nasze prace są wykonywane pod stałym nadzorem kadry kierowniczej oraz ciągłym kontrolingiem ze strony właściciela.

 

Jako przedsiębiorstwo wybraliśmy formę marketingu bezpośredniego. Nie reklamujemy naszej Firmy w prasie, mediach lecz naszą największą reklamą są zrealizowane przez nas obiekty i roboty. Przez dobrze wykonane roboty zyskujemy kolejnych klientów.

 

Planowany rozwój firmy:

 

- zawieranie współpracy z innymi firmami

- powiększenie kadry o nowych wykwalifikowanych pracowników

- powiększenie parku maszynowego

 

Gwarantujemy solidność wykonania i terminowość powierzonych nam zadań.

 

Zapraszamy do współpracy